MetaPLATFORM

KIITOS JA KUMARRUS!

MetaPLATFORM-koulutuksen pilottivuosi huipentui Clown Matinée -työpajan päätösiltamiin 30.11.2019 Annantalolla.
Tästä linkistä pääsee katsomaan esityskuvia.

Tulevan vuoden MetaPLATFORM työpajasta tiedotetaan alkuvuodesta 2020.

MetaPLATFORM 2019

CLOWN (137h)

 

PILOTTIHANKE

Teatteri Metamorfoosi lanseeraa fyysisen teatterin työpajatoimintansa rinnalle koulutusnäyttämökonseptin nimeltä MetaPLATFORM.

Tavoitteena on käynnistää  koulutusproduktioon/ iltamiin päätyvä, pitkäjännitteinen koulutusmuoto, jonka aikana on mahdollista käydä läpi ammattitaitoa syventävä ja täydentävä taiteellinen oppimisprosessi.

Tietotaitojen kerryttämisen lisäksi toivomme että koulutus synnyttäisi myös sähköisiä ammatillisia kohtaamisia ja kannustaisi uusia tekijöitä alalle.


Koulutus on suunnattu esittävän taiteen ammattilaisille tai ammattiin opiskeleville, jotka kaipaavat lisäpotkua fyysiseen ilmaisuunsa ja joita kiinnostaa oppia lisää fyysisen teatterin eri lajeista. Koulutus voi olla joillekin ensikosketus fyysiseen lähestymistapaan, toisille ruosteen poistoa ja toisille ruosteen estoa.

MetaPLATFORM koulutuksessa tyylilajit, teemat ja kouluttajat vaihtuvat vuosittain. Kesällä 2019 käynnistyvän pilottijakson tyylilajina on teatteriklovneria ja klovnikätilönä toimii teatteritaiteen maisteri Soile Mäkelä.

 

KURSSIKUVAUS

Vuoden 2019 MetaPLATFORM pilottihanke porautuu teatteriklovnerian ytimeen, missä  esitykset eivät kaihda elämän tummia sävyjä ja missä klovni syntyy näyttelijän henkilökohtaisista epäonnistumisista ja naurettavista piirteistä käsin. Tässä laajamittaisessa koulutusprojektissa tehdään syväluotaavaa matkaa ihmisyyden surkuhupaisuuden alkulähteelle, sinne missä jokainen homo sapiens, vuosituhannesta toiseen, löytää itsensä ällikällä lyötynä, aivan hukassa, elämän perusihmeyksien edessä.

 

Klovniprosessi on kaikessa henkilökohtaisuudessaan aina myös ryhmäprosessi, sillä klovnia ei ole olemassa ilman yleisöä. Opettajan tarkan ja henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi työryhmällä on merkittävä osuus klovnityöskentelyssä. Klovnin tärkein ohjaaja on yleisö ja siltä tuleva välitön palaute; MetaPLATFORM:ssa työryhmä toimii aktiivisena koeyleisönä ja tukena toinen toisilleen, läpi koko koulutusproduktion.

 

Kiinnostavaa oman ihmisenä ja klovnina kehittymisen kannalta on se, että käsitys omasta naurettavuudestamme saattaa poiketa hyvinkin paljon siitä, miten muut meidät näkee. Klovnin myötä saattaa paljastua sellaisia puolia itsestä, mistä muut ovat olleet tietoisia jo kauan. Oman klovnin etsiminen on ennen kaikkea hauskaa, mutta se vaatii myös rohkeutta! Uskallusta katsoa omaa epätäydellisyyttään lempein silmin, ehkä rakastaakin hieman.

 

Jotta klovnityöskentely ei luiskahtaisi vain oman navan kaiveluksi, niin yksi kurssitavoitteista on tutkia miten olisi mahdollista säilyttää omakohtaisuus ja samalla kuitenkin oppia viemään ilmaisu näyttelijäntyön tekniikoiden avulla universaalille tasolle, yleisölle jaettavaksi klovnerian taiteeksi.


 

KOULUTUKSEN VAIHEET ja AIKATAULUT

Koulutus jakaantuu neljään vaiheeseen:

 

1. KESÄTYÖPAJA (60h)

Aika: 24.6–5.7.2019
ma-to klo 10-17 ja perjantaisin 9-16. (La 29.6 ja su 30.6 vapaa)

Kymmenen päivän kesäkurssin ensimmäisellä viikolla tutustutaan ryhmään, omaan liikelaatuun ja opitaan fyysisen teatterin tekniikoita. Tässä vaiheessa apuna on mm. Lecoq-pedagogiikasta peräisin olevat neutraalinaamiot ja liikeanalyysit. Ensimmäisen viikon aikana tutkitaan myös osallistujien henkilökohtaista naurettavuutta ja synnytetään klovnit. Tekniikkana käytetään mm. Mario Gonzalezin harjoitus- ja esitysmetodeita.

Toisella viikolla klovneja viedään syvemmälle ja tutkitaan henkilökohtaisuuden ja omien tarinoiden mahdollisuuksia mm. klovni-improvisaatioiden avulla. Osallistujat lähtevät ohjatusi kehittelemään improvisaatioista syntyvien aiheiden ja älyttömyyksien pohjalta oman näköistä klovninumeroa joko yksin tai ryhmässä. Kesäkurssin jälkeen osallistujat saavat “kotitehtäviä” seuraavalle tapaamiskerralle.

 

2. SYKSYN VIIKONLOPPUKURSSIT (30h)

Aika: 13.–15.9. ja 25.–27.10.2019,  pe 17-20:00, la-su 10-17:00

Syksyllä järjestetään kaksi pitkää viikonloppukurssia, joiden aikana terävoitetään klovnitekniikkaa ja jatketaan klovninumeroiden työstöä eteen päin.

 

3. VIIKON HARJOITUSPERIODI ENNEN ENSI-ILTAA (42h)

Intensiivinen harjoitusperiodi ensi-iltaviikkoa edeltävällä viikolla 47. 

Aika: 18.–23.11.2019

Ma-la 10-18:00 (sis. 1h ruokatunnin) 

 

4.  CLOWN MATINÉE -työpajan päätösesitys


30.11.2019 Annantalolla klo 13-15

Lisätietoja esityksestä

MetaPLATFORM koulutusproduktion iltamat koostuvat itsenäisistä 1-5 hengen klovninumeroista. Yksittäisen esityksen pituus tulee olemaan maksimissaan 15-20 min. Esitykset ovat teatteritekniikaltaan mahdollisimman kevyitä, mutta sisällöltään ja näyttelijäntyöllisesti hyvinkin painokkaita :)

Huom: Iltamaviikolla 48 tulee olemaan myös 1-2 teknistä läpimenoa, joiden aikataulu tarkentuu myöhemmin.


 

OPETTAJA

Soile Mäkelä on teatteriopettaja, esiintyjä ja ohjaaja, joka on käyttänyt teatterinaamioita työssään vuodesta 1996 lähtien. Mäkelä on tällä hetkellä freelancer teatteriopettaja, sekä toimii perustamassaan Teatteri Metamorfoosissa esiintyjänä, ohjaajana ja kouluttajana. Lisäksi hän vastaa Metamorfoosin ateljee- ja koulutustoiminnan suunnittelusta.

Mäkelä valmistui teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitokselta vuonna 2008. Fyysistä teatteriä hän opiskeli Ranskassa ja Italiassa 1999-2002 Lecoq-pedagogiikan mukaan. Sitä ennen hän valmistui teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Helsingin taide- ja viestintäoppilaitoksesta 1999. Lisäksi hän on kolunnut naamio- ja klovneriakursseja ympäri Eurooppaa ja on elinikäisen oppimisen puolestapuhuja. Mäkelän tärkeimmät opettajat ja innoittajat hänen omalla klovnimatkallaan ovat olleet Giovanni Fusetti, Mario Gonzalez, Pierre Byland, Philippe Gaulier, sekä La Famiglia Mäkelä ja Z. Giovanzana.

Vuonna 2017 Mäkelä teki hautajaisiin sijoittuvan klovnisoolon nimeltään Halla Kalma -Ajasta iäisyyteen. Soolo sai ensi-iltansa Stoassa 2017. Tällä hetkellä hän työstää sooloa eteen päin Taiteen edistämiskeskuksen yksivuotisen apurahan turvin.

Soile Mäkelä yhdistelee opetuksessaan ranskalaisesta Lecoq-pedagogiikasta peräisin olevia lähestymistapoja sekä quatemalalaisen Mario Gonzalezin näyttelijäntyön harjoitus- ja esitystekniikan metodeja. Omassa pedagogiikassaan Mäkelää kiinnostaa yhdistää eletyn elämän rosoiset tarinat, ajankohtaiset aiheet ja näyttelijäntyöllinen tekninen tarkkuus.

 

OPETUSKIELI

Suomi, paitsi jos ryhmässä on ei-suomenkielisiä niin silloin vaihdetaan englantiin.

 

KURSSIN HINTA

Early Bird-hinta 490€ (30.4. mennessä hakemuksensa lähettäneille)

Normaalihinta 690€

Huom: Pilottikoulutuksen hinta on huokeampi kuin Metamorfoosin koulutus normaalisti.

 

PAIKKA

Opetus:

Teatteri Metamorfoosi/ Point Fixe

Suvilahdenkatu 10 a 4. krs

00500 Helsinki

Kartta

 

Kurssin päätösiltamat:

Paikka varmistuu myöhemmin

 

HAKEMUKSET JA TIEDUSTELUT

MetaPLATFORM:iin otetaan hakemuksien perusteella 14 osallistujaa.

Tutustu kurssiaikatauluihin huolellisesti ja tarkista että voit sitoutua täysipainoisesti projektiin.

Lähetä vapaamuotoinen, kuvallinen hakemus  ja cv Soile Mäkelälle 15.5.2019 mennessä, kiitos. 
soile(at)metamorfoosi.com. 

Tiedot valinnoista ilmoitetaan 31.5. mennessä.

 

KIITOS!

Taiteen edistämiskeskus

 

(Teatteri Metamorfoosi pidättää oikeudet muutoksiin.)