Tutkielmia ja tekstejä

Tälle sivulle Teatteri Metamorfoosi kerää kirjallista materiaalia fyysisestä teatterista. 

Suosittele ja ilmianna kiinnostavat väitöstutkimukset, gradut, opinnäytetyöt ja artikkelit
ja ota yhteyttä soile(at)metamorfoosi.com

 

N a u t i n n o l l i s i a    l u k u h e t k i ä  !

KOHTELE PUKUA KUTEN KETÄ TAHANSA ELÄVÄÄ OLENTOA

Sally E.Deanin somaattisten pukujen hyödyt esiintymisessä ja roolihahmojen luomisessa

Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, Käsityöopettajan koulutus,
Pro gradu-tutkielma, Enna-Matilda Kukkola 2016

 

 

LECOQ-PEDAGOGIIKKA: HISTORIA JA KÄYTÄNTÖ:

ammatti-identiteettiä etsimässä 

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Esittävän taiteen koulutusohjelma, Opinnäytetyö, Tiia-Mari Mäkinen 2015

Opinnäytetyö

 

 

HIKEÄ JA HARMONIAA:

Liikunnan ja fyysisen ilmaisun opetus Suomen Teatterikoulun ja Teatterikorkeakoulun näyttelijänkoulutuksessa vuosina 1943-2005

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, väitöstutkimus, Seppo Kumpulainen 2011

 

 

LABANIN LIIKEANALYYSI NÄYTTELIJÄNTYÖN OPETUKSESSA

Teatterikorkeakoulu, Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos, teemaseminaari, Tanja Eloranta 2011

 

 

"ITALIALAISELLA TEATTERITYYLILLÄ JOTAIN TOSI SUPISUOMALSITA"
-Commedia dell'arten ja kalevalaisen perinnön kohtaaminen esityksessä Kalevala dell'Arte

Tampereen yliopisto, Teatterin ja draaman tukimus, Pro gradu -tutkielma,
Satu Virtala 2010

Italialaisella teatterityylillä jotain tosi supisuomalaista

 

 

MASQUE, LE MAITRE -naamiot teatteripedagogiikassa

Teatterikorkeakoulu, Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos, Teemaseminaarityö,
Soile Mäkelä 2008

Naamioita on käytetty eurooppalaisessa teatteriopetuksessa ja draamakasvatuksessa opetusvälineenä miltei sata vuotta ja suomeenkin naamiot rantautuivat jo yli neljäkymmentä vuotta sitten. Seminaarityö käsittelee naamion käytölle asetettavia pedagogisia tavoitteita ja kysyy mitä naamioilla oikeastaan opetetaan?

 

 

LOST PERSONS AREA, naamioteatterintekijän muodonmuutoksia

Teatterikorkeakoulu, Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos, kirjallinen opinnäyte
Soile Mäkelä 2008

Opinnäytteen kirjallinen osio käsittelee Teatteri Metamorfoosin ensimmäisen esityksen kolmivaiheista työprosessia ja se on myös kertomus uuden teatteriryhmän synnytyskivuista ja toimintakulttuurin hahmottelemisesta.

 

 

THE TRANSCENDENTAL STAGE

Essee, Davide Giovanzana 2007

"Rituals and religious ceremonies are meant to connect with the sacred space, but what happens when they are theatricalized? Can we still consider them as a transcendental experiences? Shall we consider them as fake experiences--not the "truthful" truth of the sacred but a lie of the truth?

Moreover, what happens to the space inside the ritual, which is a special space, separated from the profane and in contact with the sacred? Is it still a transcendental space? Can theater offer a transcendental connection similar to that of ritual, or is theater simply unable to do so..."

 

 

UNVEILING ILLUSION

Theatre Academy of finland, Swedish Department of Acting, Master Thesis
Davide Giovanzana 2006

This essay is organized around two themes: the actor relating him/herself to illusion and the emerging of illusion. Even though the two concepts are intertwined, chapters 1 to 4 examine the first theme and chapter 5 the second theme. Two questions are at the heart of the essay: can the actor master the illusion, and where does the illusion happen? On the stage? Or in the head of the spectators? We will see that the issue gravitates around the body, because illusion is a phenomenon that, by its own nature, is evanescent and immaterial, whereas the actor has a physical body. The key question is then what to do with the body.